FORMULARZ REJESTRACYJNY - dane osobowe i opłata

Dane osobowe

Dane adresowe

Faktura

Rejestracja
Warsztaty - CZWARTEK 15.30 - 16.30 (Można wybrać tylko jeden warsztat w danym bloku)

Warsztaty - CZWARTEK 16.30 - 17.30 (Można wybrać tylko jeden warsztat w danym bloku)

Warsztaty SOBOTA - 8.30 - 9.30 (Można wybrać tylko jeden warsztat w danym bloku)

Informujemy, że Pana/Pani dane są zbierane i przetwarzane w zbiorze „Baza kontaktów” dla celu ułatwienia nawiązywania kontaktów służbowych. Pani/Pana dane pochodzą z przekazanych wizytówek lub są wynikiem dotychczasowej współpracy. Administratorem danych jest AGORA KONFERENCJE S.C.. z siedzibą w Poznaniu ul. Błażeja 10L/2. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie przesłanki usprawiedliwionego prawnie celu administratora danych. Ma Pan/Pani prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia, jeśli są niepoprawne lub nieaktualne, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania zlecenia/umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o prawie wglądu do moich danych i dokonywaniu ich zmian.

 

Powered by BreezingForms

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2