XVIII Ogólnopolskie Sympozjum
Onkologia w Otorynolaryngologii

23 - 25 MAJA 2019r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.  Uczestnicy warsztatów otrzymają dodatkowy certyfikat uczestnictwa.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2